Sarnasused ja erinevused rahvusvahelistel konverentsidel

Mina olen Anna ja olen AIESEC in Tartu president. Olen AIESECis olnud üle pooleteise aasta ning selle aja jooksul olen käinud ka mitmel rahvusvahelisel konverentsil. Septembri viimasel nädalal käisin EuroCo-l – tegemist on Euroopa regiooni konverentsiga, mis toimus sel sügisel väikeses Hollandi linnas Venlos.

 

Minu jaoks oli see kolmas rahvusvaheline konverents, mistõttu oli mul tore näha tuttavaid nägusid eelmistest kordadest. Samuti oli mul olemas ka ettekujutus, mida need viis päeva endast kujutavad. Konverentside mõte on jagada osalejatele informatsiooni ja teadmisi, kuidas teha enda riigis asju paremini. Lisaks on konverentsidel suur roll ka sellel, et inimesed saaksid omavahel suhelda ning jagada teineteisega häid praktikaid, nõuandeid või sõlmida partnerlussuhteid.

Igal rahvusvahelisel konverentsil alustatakse kultuurse osaga ning esimene päev juhatatakse sisse roll call’ide tantsimisega, mis on igale AIESECi filiaalile omased tantsud. Kuigi vähesed riigid teavad teineteise tantse, soovitakse neid kaasa teha sellegipoolest. Samuti loob see meeldiva ja sooja õhkkonna edaspidiseks. Lisaks roll call’idele toimub konverentsidel ka kultuuriõhtu nimega Global Village, kus kõik riigid tutvustavad enda sööke, jooke ja traditsioone. Välismaalastele meeldivad alati eesti maiustused ja täissuitsuvorst. Samuti meeldib paljudele Eestit külastanud noortele ka meie loodus ja vaatamisväärsused Tallinnas.

 

Konverentside sarnasused peegelduvad ka sessioonides – kuna aasta üks olulisemaid konverentse on International Congress, siis mitmed sessioonid, mida viiakse läbi kõikidele delegaatidele üle terve maailma, kohandatakse regioonide jaoks ja tutvustatakse ka nendele liikmetele. Kuigi sessioonid on sarnased või samad mingi ajaperioodi jooksul, kohandab iga läbiviija teemat vastavalt enda käekirja järgi. Samuti on hea korrata olulisi organisatsiooni põhimõtteid läbi selliste sessioonide.

Lisaks sarnastele sessioonidele on konverentsidel ka galaõhtud, kus tänatakse kõige tublimaid. Tavaliselt on galaõhtu suursponsoriks üks AIESECi koostööpartneritest, kes tutvustab enda ettevõtte võimalusi ning toetab kogu õhtut. Sel aastal oli toetajaks International SOS, mis on maailma üks suurimaid meditsiinilise abi ja tervisekindlustuse pakkuja.

Iga konverents on ka omamoodi erinev. Kuigi sessioonides esineb sarnasusi, võib konverentside ülesehitus olla väga erinev. Näiteks oli selleaastane EuroCo üles ehitatud AIESECi toodete peale – Global Volunteer, Global Entrepreneur ja Global Talent. Nendes sessioonides tutvustati suundasid, kuhu AIESEC soovib liikuda, ning töötati selle kallal, kuidas saaks Euroopas protsesse kiirendada ning rohkem koostööd teha. Üheks sessiooniks oli ka turundus, milles ma osalesin ning mis andis väga palju mõtteid, kuidas võiksime AIESECi Eestis reklaamida ning millised võiksid olla need vahendid ja lahendused. Sessioon oli äärmiselt praktiline ja positiivne.

Kõige olulisem erinevus konverentside puhul on loomulikult inimesed. Iga osaleja toob mitmeid teadmisi ja oskusi oma riigist, mis algselt ei pruugi olla väga suur ressurss, ent pikematesse ja sügavamatesse vestlustesse laskudes õpib tundma nii inimest ennast kui ka seda, mis olukord on teise riigi AIESECis ning võib saada ka häid mõtteid, mida parandada enda riigis.

 

Konverentsile sõitu toetas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *