Kes me oleme?


eddieAIESEC on maailma suurim tudengiorganisatsioon, mis annab noortele võimalusi enesearenguks rahvusvahelises keskkonnas. Oleme arendanudjuhte läbi erialase ja vabatahtliku töö kogemuse nüüdseks juba 65 aastat. Vaid mõne tuntuma AIESECi liikmena võib tuua ÜRO endise peasekretäri ja Nobeli rahupreemia laureaadi Kofi Annani, Soome endise presidendi Marti Ahtisaari, USA endise presidendi Bill Clintoni või Iiri laulja Bono.

.

Mis on meie visioon?

Rahu ja inimkonna potentsiaali teostamine.

.

Kes me oleme?

AIESEC on iseseisev apoliitiline kasumit mittetaotlev rahvusvaheline üliõpilaste poolt juhitud hariduslik organisatsioon, mis ühendab maailma probleemidest, enesearendamisest ja juhtimisest huvitatud kõrgkoolide tudengeid. AIESEC ei diskrimineeri rassi, seksuaalse orientatsiooni, religiooni ega rahvusliku, etnilise või sotsiaalse päritolu järgi.

Meie väärtused

todos

  • Juhime eeskuju näidates (Activating leadership) –juhtidena näitame eeskuju ja innustame teisi oma tegude ja tulemuste abil. Me võtame täieliku vastutuse noorte liidripotentsiaali avastamise ja arendamise ees.
  • Naudime osavõttu (Enjoying participation) – igaühe aktiivse ja entusiastliku osavõtuga loome dünaamilise keskkonna. Me naudime seda, mida AIESECis teeme, sest õppimine peab lõbus olema.
  • Püüdleme täiuslikkusele (Strivingfor excellence) – meie sihiks on kõrgeim kvaliteet kõiges, mida teeme. Püüdleme jätkuvalt täiuslikkuse poole nii enda kui ka organisatsiooni arengus, soodustades igati loovust ja innovatiivsust.
  • Käitume vastutustundlikult (Demonstrating integrity– meie otsused ja teod on järjepidevad ning läbipaistvad, arvestades pikaajaliste mõjudega. Täidame oma lubadusi ja käitume viisil, mis on kooskõlas meie olemuse ja väärtustega.
  • Hindame mitmekesisust (Living diversity) – õpime erinevatest kultuuridest, elamisviisidest ja arvamustest, mis on esindatud meie palju-kultuurilises keskkonnas. Austame ja julgustame aktiivselt iga üksiku indiviidi panust.
  • Tegutseme jätkusuutlikult (Acting sustainable– käitume viisil, mis tagab meie organisatsiooni ja ühiskonna kestvuse ning arvestame oma otsustes tulevaste põlvkondadega.

 

AIESEC numbrites

nuevo

64 aastat kogemust

AIESEC asutati pärast II maailmasõda rohkem kui 60 aastat tagasi, olles sellise vanusega ainus nii pikaajaliselt juhitud ja säilinud noorteorganisatsioon maailmas.

1 000 000 vilistlast

Alates AIESECi asutamisest aastal 1948 on meie vilistlaste võrgustik suurenenud rohkem kui miljoni inimese võrra, kes muudavad ühiskonda meie ümber positiivses suunas iga uue päevaga.

8 000 partnerit

AIESECil on globaalselt üle 8000 erineva partnerorganisatsiooni, kelle seas on mitmed tuntud ettevõtted (näiteks DHL,UBS, Microsoft,Unilever jt), erinevad MTÜ’d, ülikoolid ja teised noorteorganisatsioonid.

15 000 vabatahtliku töö kogemust

AIESEC saadab igal aastal välismaale erinevatesse projektidesse vabatahtliku töö kogemust omandama rohkem kui 15 000 tudengit. Iga kogemuse eesmärgiks on viia vabatahtlikke kurssi erinevate maailma probleemide ja riikide kogukondade arenguga, samuti rikastada teadmisi teistest kultuuridest.

5 000 erialase töö kogemust

AIESECi kaudu läheb välismaale erialase töö kogemust omandama igal aastal rohkem kui 5000 tudengit ja äsja ülikooli lõpetanut. Tudengid töötavad multikultuursetes start-upides võisuurematesettevõtetes ja organisatsioonides eesmärgiga saada ülikoolihariduse kõrvale praktilist kogemust ning avardada oma silmaringi erinevate (töö)kultuuride osas.

24 000 tiimijuhi kogemust

Igal aastal annab AIESEC rohkem kui 24 000 noorele üle maailma juhtimiskogemuse, andes võimaluse juhtida nii kohalikke, üleriigilisi kui ka ülemaailmseid meeskondi.

86 000 liiget

AIESECis saab igal aastal intensiivse meeskonnatöö kogemuse rohkem kui 86 000 noort.

500 iga-aastast konverentsi

AIESEC koordineerib iga aasta rohkem kui 500 konverentsi, et harida meie liikmeid ja kohalikke esindusi juhtimise, turunduse, maailma probleemide ja kultuuri teemadel.

2 400 ülikooli

AIESEC on esindatud 2400 ülikoolis üle maailma, võimaldades tudengitel lisaks kooliharidusele saada ka praktilist juhtimis- ja meeskonna kogemust.

780 kohalikku esindust

AIESECil on üle 780 kohalikku esinduse, mis asuvad suurimates ülikoolides, rohkem kui 500 linnas ning 5 kontinendil.

AIESEC Eesti

AIESEC Eesti loodi esmakordselt AIESEC NSVLi kohaliku esindusena Tartu Ülikoolis 1989.aastal. Laulva revolutsiooni aegadel otsustasid Jaanus Jõgi,  Raivo Sulg, Vahur Karniol, Tarmo Punger ja Tõnu Hein esimesel kohtumisel, et iseseisev AIESEC Eesti luuakse järgneva kolme aasta jooksul.Rahvusvahelisel Kongressil 1992.aastal see unistus täituski, kui AIESEC Eesti hääletati ühehäälselt 72. liikmesriigiks rahvusvahelises võrgustikus.Esimene AIESEC Eesti välispraktikas osaleja oli Madleen, kes saabus Eestisse Hispaaniast 1990. aasta detsembris. Madleen töötas 5 USA dollari eest kuus, mis tol ajal oli väärt 500 rubla.1994. aastal korraldas AIESEC Eesti koostöös BEST Estoniaga karjäärimessi „Võti Tulevikku“, mis on tänaseni BEST Estonia poolt edukalt korraldatud üritus, kogudes aasta-aastalt üha enam populaarsust nii tudengite kui ettevõtete seas.

1999. aastal võttis organisatsioon aga suunaks keskenduda praktikavahetusele, seda välisürituste korraldamise asemel. Praktikavahetus on senini AIESEC Eesti fookuseks, pakkudes ürituste kõrval tublisti intensiivsemat kogemust.

2004. aastal alustati ka loengute seeriaga „Klapid Eest!“, mis sai üheks enimtuntud AIESEC Eesti poolt korraldatavaks ürituste sarjaks ja on ka seaduslikult bränditud.

2013. aastal oli AIESEC Eestil au korraldada kolme Baltimaa ühiskonverents, „Baltic Youth to Bussiness Forum“, mille üheks peakülaliseks oli Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. Vaata presidendi avakõnet SIIT.