Kes me oleme?


eddieAIESEC on maailma suurim tudengiorganisatsioon, mis annab noortele võimalusi enesearenguks rahvusvahelises keskkonnas. Oleme arendanud juhte läbi erialase ja vabatahtliku töö kogemuse nüüdseks juba 65 aastat. Vaid mõne tuntuma AIESECi liikmena võib tuua ÜRO endise peasekretäri ja Nobeli rahupreemia laureaadi Kofi Annani, Soome endise presidendi Marti Ahtisaari, USA endise presidendi Bill Clintoni või Iiri laulja Bono.

.

Mis on meie visioon?

Rahu ja inimkonna potentsiaali teostamine.

.

Kes me oleme?

AIESEC on iseseisev apoliitiline kasumit mittetaotlev rahvusvaheline üliõpilaste poolt juhitud hariduslik organisatsioon, mis ühendab maailma probleemide lahendamisest, enesearendamisest ja juhtimisest huvitatud kõrgkoolide tudengeid. AIESEC ei diskrimineeri rassi, seksuaalse orientatsiooni, religiooni ega rahvusliku, etnilise või sotsiaalse päritolu järgi.

Meie väärtused

todos

  • Juhime eeskuju näidates (Activating leadership) –juhtidena näitame eeskuju ja innustame teisi oma tegude ja tulemuste abil. Me võtame täieliku vastutuse noorte liidripotentsiaali avastamise ja arendamise ees.
  • Naudime osavõttu (Enjoying participation) – igaühe aktiivse ja entusiastliku osavõtuga loome dünaamilise keskkonna. Me naudime seda, mida AIESECis teeme, sest õppimine peab lõbus olema.
  • Püüdleme täiuslikkusele (Strivingfor excellence) – meie sihiks on kõrgeim kvaliteet kõiges, mida teeme. Püüdleme jätkuvalt täiuslikkuse poole nii enda kui ka organisatsiooni arengus, soodustades igati loovust ja innovatiivsust.
  • Käitume vastutustundlikult (Demonstrating integrity– meie otsused ja teod on järjepidevad ning läbipaistvad, arvestades pikaajaliste mõjudega. Täidame oma lubadusi ja käitume viisil, mis on kooskõlas meie olemuse ja väärtustega.
  • Hindame mitmekesisust (Living diversity) – õpime erinevatest kultuuridest, elamisviisidest ja arvamustest, mis on esindatud meie palju-kultuurilises keskkonnas. Austame ja julgustame aktiivselt iga üksiku indiviidi panust.
  • Tegutseme jätkusuutlikult (Acting sustainable– käitume viisil, mis tagab meie organisatsiooni ja ühiskonna kestvuse ning arvestame oma otsustes tulevaste põlvkondadega.

 

AIESEC numbrites

CEO
Present at 2400 of the worlds top universities, enabling students to develop leadership experiences

CEO
AIESEC is present in more than 124 countries in the world

CEO
AIESEC does more than 500 conferences on topics such as leadership and global issues

CEO
AIESEC has more than 8000 partners organizations globally.

CEO
AIESEC currently has 86,000 young people taking part in life changing team experiences every year

CEO
More than 780 Local Committees based out of universities in more than 500 cities across 5 continents

CEO
More than 5000 students doing internships in multi-national corporations and start-ups

CEO
More than 15,000 students in volunteer project-based aiming to understand world issues and more

AIESEC Eesti

AIESEC Eesti loodi esmakordselt AIESEC NSVLi kohaliku esindusena Tartu Ülikoolis 1989.aastal. Laulva revolutsiooni aegadel otsustasid Jaanus Jõgi,  Raivo Sulg, Vahur Karniol, Tarmo Punger ja Tõnu Hein esimesel kohtumisel, et iseseisev AIESEC Eesti luuakse järgneva kolme aasta jooksul.Rahvusvahelisel Kongressil 1992.aastal see unistus täituski, kui AIESEC Eesti hääletati ühehäälselt 72. liikmesriigiks rahvusvahelises võrgustikus.Esimene AIESEC Eesti välispraktikas osaleja oli Madleen, kes saabus Eestisse Hispaaniast 1990. aasta detsembris. Madleen töötas 5 USA dollari eest kuus, mis tol ajal oli väärt 500 rubla.1994. aastal korraldas AIESEC Eesti koostöös BEST Estoniaga karjäärimessi „Võti Tulevikku“, mis on tänaseni BEST Estonia poolt edukalt korraldatud üritus, kogudes aasta-aastalt üha enam populaarsust nii tudengite kui ettevõtete seas.

1999. aastal võttis organisatsioon aga suunaks keskenduda praktikavahetusele, seda välisürituste korraldamise asemel. Praktikavahetus on senini AIESEC Eesti fookuseks, pakkudes ürituste kõrval tublisti intensiivsemat kogemust.

2004. aastal alustati ka loengute seeriaga „Klapid Eest!“, mis sai üheks enimtuntud AIESEC Eesti poolt korraldatavaks ürituste sarjaks ja on ka seaduslikult bränditud.

2013. aastal oli AIESEC Eestil au korraldada kolme Baltimaa ühiskonverents, „Baltic Youth to Business Forum“, mille üheks peakülaliseks oli Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. Vaata presidendi avakõnet SIIT.