#3 AIESECer’s Leadership Story – Dajana

Dajana, member of incoming global volunteering team in local committee Tallinn University

I was born in Estonia. All my life I lived in Estonia. My parents were born in Estonia. I have Estonian nationality. But when people ask me what is my ethnicity, I can´t answer to this question. Why? My mum is half Russian and half German. My dad has Russian, Ukrainian and Finnish background. My native language is Russian but I have German surname with 2 grammar mistakes (what makes it actually Jewish). So who I am? I don’t even know it by myself. I am totally multinational child and I am proud of being an example of so many cultures mixture.

Why I told you this now? I just know that absolutely all people in the world are different. Everybody is unique somehow. Even if you are one hundred percent Estonian or one hundred percent Russian there is no another person who is one hundred percent Estonian or one hundred percent Russian having exactly same personality as you. I believe that everybody has own opinion, own dreams, own goals, own values, own culture etc. Somehow all these different people with different thoughts and ideas must live together on one planet. There is only one way to do it. We just don’t have another option as to accept each other, accept our differences.

I think that when you are able to do that you get from the world much more than before. This is the reason why I am a member of organisation AIESEC. AIESEC is full of different students from different cultures. What we would talk about with each other if we were all same? There is always something to research with AIESECers. Every day I get to know something new about my friends in AIESEC. I feel I am really open-minded and ready to communicate with any person. I am not scared of differences in people. It is even opposite with me. I love them. I know I am full of empathy and I want to share it with the whole world because I am against racism and any discrimination. I just wish everybody feels safe in our society. I know that I can´t change the world alone, only all together we can do it.  Multiculturalism units AIESECers and it makes us strong. We are all different but we are one big family.

Now you have the chance to be part of AIESEC and develop yourself as well.

Link to join us:www.aiesec.ee/join-aiesec/

#3 AIESECer’s Leadership Story – Dajana

Dajana, member of incoming global volunteering team in local committee Tallinn University

 

Ma olin sündinud Eestis. Kogu minu elu ma elasin Eestis. Minu vanemad olid sündinud Eestis. Mul on eesti rahvuslikkus. Kuid aga inimesed küsivad, mis on minu rahvus, ma ei oska vastata sellele küsimusele. Miks? Minu ema on pool venelane ja pool sakslane. Minu isal on sugulased Venemaalt, Ukrainast ja Soomest. Minu emakeel on vene, aga mul on saksa perekonnanimi 2 grammaatilise viguga (mis teeb seda tegelikult juudiks). Kes ma olen siis? Ma isegi ise ei tea seda. Ma olen täiesti paljurahvuseline laps ja ma olen uhke selle üle, et olen nii paljude kultuuride segu näide.

Miks ma rääkisin sellest praegu? Ma lihtsalt tean, et absolüütselt kõik inimesed maailmas on erinevad. Igaüks on kuidagi unikaalne. Isegi kui sa oled sadaprotsendiliselt eestlane või sadaprotsendiliselt venelane, ei ole teist inimest, kes on sada protsendiliselt eestlane või sadaprotsendiliselt venelane sama isloomuga nagu sina. Ma usun, et igaühel on oma arvamus, oma unistused, oma eesmärgid, oma väärtused, oma kultuur jne. Kõik need erinevad inimesed erinevate mõttede ja ideedega peavad elama kuidagi koos ühel planeedil. Siin on ainult üks viis, et seda teha. Meil ei ole teist valikut, et lihtsalt teine teist aktsepteerida, aktsepteerida meie erinevusi.

Ma mõtlen, et kui sa saad seda teha, sa võtad maailmast palju rohkem kui enne seda. See on põhjus, miks ma olen organisatsiooni AIESEC liige. AIESEC on täis erinevvate tudegitega erineevatest kultuuridest. Millest me räägiksime, kui oleksid kõik ühesugused? AIESEC-eritega on alati olemas midagi uurida. Iga päev ma saan teada midagi uut minu sõpradest AIESEC-ist. Ma tunnen, et mul on päris lai silmaring ja ma olen valmis suhtlema mistahees inimesega. Ma ei karda erinevusi inimestes. See on isegi vastupidi mminuga. Nad meeldivad mulle. Ma tean, et ma olen täis empaatiaga ja ma tahan jagada seda ühiskonnaga. Ma tean ka, et ma ei saa muuta maaiklma üksinda, ainult kõik koos me saame teha seda. Mitmekultuurilisus ühindab AIESEC-ereid ja teeb meid tugevaks. Me oleme kõik erinevad, aga me oleme üks suur pere.

Nüüd on sinulgi võimalus olla osa AIESECist ja arendada ennast! Ühine meiega: www.aiesec.ee/join-aiesec/

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *