#2 AIESECer’s Leadership Story – Grete

Grete, Vice President of Marketing and Innovation of Local Committee of Tallinn University of Technology

  Minu nimi on Grete. Ma olen 22aastane ja õpin Tallinna Tehnikaülikoolis majandust. Praegu olen ma AIESECis Tallinna Tehnikaülikooli kohalikus kommitees turunduse ja innovatsiooni asepresident ja rahvusvahelise tugirühma digitaalse turunduse meeskonnas.
  “Me juhime läbi eeskuju ja inspireerime juhtimist tegude ja tulemuste kaudu. Me võtame vastutust arendada juhtimispotentsiaali teistes. Minu arvates on tegemist väga julge väitega.” Ning olla osa sellisest kogukonnast, veeta aega inimestega, kes mõtlevad ja tegutsevad vastavalt sellele väitele, oli üks peamisi ja paljudest põhjustest, miks ma otustasin liituda AIESEC’iga.

  Või õigemini, kui teha nüüd uuesti algust. Mulle meeldib ütlus: näita mulle oma viite parimat sõpra ning ma näitan sulle sinu tulevikku. Usun, et inimesed, kellega ümbritseme end täna, kujunduvad ja vormivad seda inimest, kes me oleme viie, kümne või kahekümne aasta pärast. Selle lühikese aja jooksul, mil ma olen olnud osa AIESEC Eesti meeskonnast, olen näinud ja kogenud suurepäraseid juhtimisoksusi ja juhiomadusi: alates inspireerivatest vestlustest, pidevast julgustusest võtta vastu uusi väljakutseid lõpetades sellega, kuidas juhitakse meeskonda läbi keeruliste küsimuste ja olukordade põnevate lahendusteni. Nähes neid juhiomadusi oma meeskonnaliikmetes, ei jäta see mulle ruumi vabanduste jaoks, vaid sunnib mind olema nendega samal tasemel ning panustama võrdsel määral meeskonda ning AIESECi eesmärki laiemalt.

Loodan, et viie aasta pärast olen ma veelgi rohkem lahendustele suunatud kui täna, olen suuteline veel enamgi katist välja mõtlema ning inspireerima ja julgustama teisi enda ümber. Aga selleks, et jõuda nende suurte ja kohati isegi kaugete eesmärkideni, peame need suured eesmärgid tükeldama väikemateks eesmärkideks. Ning just seda ongi AIESEC mulle pakkunud. AIESEC on oluline osa minu teekonnast, et jõuda oma eesmärkideni, kasvada selliseks inimeseks, kes ma tahan olla 5, 10 või 20 aasta pärast.

Nüüd on sinulgi võimalus olla osa AIESECist ja arendada ennast! Ühine meiega: www.aiesec.ee/join-aiesec/

#2 AIESECer’s Leadership Story – Grete

 

Grete, Vice President of Marketing and Innovation
of Local Committee of Tallinn University of Technology

My name is Grete. I am 22 years old and studying Applied Economic BA At Tallinn University of Technology. Currently I am the Vice President of Marketing and Innovation of Local Committee of TUT and member on National Support Team of Digital Marketing.

“We lead by example and inspire leadership through actions and results. We take responsibility for developing the leadership potential of others.” I find this to be very daring statement. And a promise and perspective of such a kind of community is one of the main and many reasons why I decided to join AIESEC.

Well, let me start again- I love this saying: show me your five closest friends, and I will show you your future. I believe that the people we surround ourselves with today and in general on daily bases have a direct impact to mold and fold us into the people we will be in five, ten or twenty years’ time. During the short period of time I have been part of AIESEC in Estonia I have seen and experienced first-hand excellent leadership qualities: the inspiring conversations, the constant encouragement to be bold and take on new challenges, and I have seen how teams have been led through complicated questions and situations into exciting solutions. Witnessing these leadership qualities amongst my peers, leave no room for excuses, it pushes me to keep up with them and to contribute equally to the team, to AIESEC cause.

I hope that in five years time I will be more solution oriented than I am today, able to think more outside of the box, and inspire and empower others around me. But when reaching those big goals, we need to take steps already today and break the big and maybe even distant goals down into smaller steps. And this is what AIESEC has been for me. A part of the journey to reach my goals, to grow into a person I hope to be in 5, 10 and 20 years time.

Now you have the chance to be part of AIESEC and develop yourself as well.

Link to join us:www.aiesec.ee/join-aiesec/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *