#3 AIESECer’s Leadership Story – Dajana

Dajana, member of incoming global volunteering team in local committee Tallinn University

 

Ma olin sündinud Eestis. Kogu minu elu ma elasin Eestis. Minu vanemad olid sündinud Eestis. Mul on eesti rahvuslikkus. Kuid aga inimesed küsivad, mis on minu rahvus, ma ei oska vastata sellele küsimusele. Miks? Minu ema on pool venelane ja pool sakslane. Minu isal on sugulased Venemaalt, Ukrainast ja Soomest. Minu emakeel on vene, aga mul on saksa perekonnanimi 2 grammaatilise viguga (mis teeb seda tegelikult juudiks). Kes ma olen siis? Ma isegi ise ei tea seda. Ma olen täiesti paljurahvuseline laps ja ma olen uhke selle üle, et olen nii paljude kultuuride segu näide.

Miks ma rääkisin sellest praegu? Ma lihtsalt tean, et absolüütselt kõik inimesed maailmas on erinevad. Igaüks on kuidagi unikaalne. Isegi kui sa oled sadaprotsendiliselt eestlane või sadaprotsendiliselt venelane, ei ole teist inimest, kes on sada protsendiliselt eestlane või sadaprotsendiliselt venelane sama isloomuga nagu sina. Ma usun, et igaühel on oma arvamus, oma unistused, oma eesmärgid, oma väärtused, oma kultuur jne. Kõik need erinevad inimesed erinevate mõttede ja ideedega peavad elama kuidagi koos ühel planeedil. Siin on ainult üks viis, et seda teha. Meil ei ole teist valikut, et lihtsalt teine teist aktsepteerida, aktsepteerida meie erinevusi.

Ma mõtlen, et kui sa saad seda teha, sa võtad maailmast palju rohkem kui enne seda. See on põhjus, miks ma olen organisatsiooni AIESEC liige. AIESEC on täis erinevvate tudegitega erineevatest kultuuridest. Millest me räägiksime, kui oleksid kõik ühesugused? AIESEC-eritega on alati olemas midagi uurida. Iga päev ma saan teada midagi uut minu sõpradest AIESEC-ist. Ma tunnen, et mul on päris lai silmaring ja ma olen valmis suhtlema mistahees inimesega. Ma ei karda erinevusi inimestes. See on isegi vastupidi mminuga. Nad meeldivad mulle. Ma tean, et ma olen täis empaatiaga ja ma tahan jagada seda ühiskonnaga. Ma tean ka, et ma ei saa muuta maaiklma üksinda, ainult kõik koos me saame teha seda. Mitmekultuurilisus ühindab AIESEC-ereid ja teeb meid tugevaks. Me oleme kõik erinevad, aga me oleme üks suur pere.

Nüüd on sinulgi võimalus olla osa AIESECist ja arendada ennast! Ühine meiega: www.aiesec.ee/join-aiesec/

 

#3 AIESECer’s Leadership Story – Dajana

Dajana, member of incoming global volunteering team in local committee Tallinn University

I was born in Estonia. All my life I lived in Estonia. My parents were born in Estonia. I have Estonian nationality. But when people ask me what is my ethnicity, I can´t answer to this question. Why? My mum is half Russian and half German. My dad has Russian, Ukrainian and Finnish background. My native language is Russian but I have German surname with 2 grammar mistakes (what makes it actually Jewish). So who I am? I don’t even know it by myself. I am totally multinational child and I am proud of being an example of so many cultures mixture.

Why I told you this now? I just know that absolutely all people in the world are different. Everybody is unique somehow. Even if you are one hundred percent Estonian or one hundred percent Russian there is no another person who is one hundred percent Estonian or one hundred percent Russian having exactly same personality as you. I believe that everybody has own opinion, own dreams, own goals, own values, own culture etc. Somehow all these different people with different thoughts and ideas must live together on one planet. There is only one way to do it. We just don’t have another option as to accept each other, accept our differences.

I think that when you are able to do that you get from the world much more than before. This is the reason why I am a member of organisation AIESEC. AIESEC is full of different students from different cultures. What we would talk about with each other if we were all same? There is always something to research with AIESECers. Every day I get to know something new about my friends in AIESEC. I feel I am really open-minded and ready to communicate with any person. I am not scared of differences in people. It is even opposite with me. I love them. I know I am full of empathy and I want to share it with the whole world because I am against racism and any discrimination. I just wish everybody feels safe in our society. I know that I can´t change the world alone, only all together we can do it.  Multiculturalism units AIESECers and it makes us strong. We are all different but we are one big family.

Now you have the chance to be part of AIESEC and develop yourself as well.

Link to join us:www.aiesec.ee/join-aiesec/

Start up your career with Global Entrepreneur!

Are you stuck in the eternal limbo of not being hired by employers because you have no previous work experience, thus making it impossibe for you to gain said experience in the first place? Don’t fret, AIESEC in Estonia has a solution for you and that solution is our Global Entrepreneur programme!

 

The Global Entrepreneur programme is a great way to kickstart your career. The programme offers a short-term unpaid professional internship in a notable start-up company.

 

The projects’ duration is 6-8 weeks and you have over a hundred destination countries to choose from. Accommodation will be provided for you free of charge; the only things you’ll have to pay for are the EUR 150 programme fee and the transportation to your destination and back.

 

The best part about AIESEC’s Global Entrepreneur programme is that it requires little to no previous experience in the field as long as you have the dedication and passion that start-up companies look for in their employees. The only requirements AIESEC has for an intern are that they be in the age range of 18-30 years old and that they speak English (B1, B2 should suffice). Please note that some start-ups might have additional requirements.

 

The selection process itself is very straight-forward and simple – when you see an opportunity you like, apply for it via www.opportunities.aiesec.org. After the application is submitted, you will be contacted shortly and an interview will be conducted with both the AIESEC entity facilitating the offer and the company’s representative. Then all you have to do is wait to get selected and bada-bing, bada-boom – you have an international internship opportunity in your back pocket!

 

You can sign up and browse all of our opportunities at www.opportunities.aiesec.org. See you there!

 

To continue with the theme of start-ups, AIESEC in Estonia has some exciting news for entreprenurial enthusiasts who just so hapen to be free on March 10. We will once again be facilitating LEAP, a one-day event full of different sessions for the businessman/woman/person in you!

 

What is LEAP, you may ask? Well, LEAP is an initiative powered by AIESEC in Estonia with a purpose to boost the entrepreneurial spirit of Estonian youth through interactive learning spaces with businesses and start-ups.

 

LEAP 2017 will have discussion spaces from start-ups like Taxify, Shipitwise, Testlio and more, as well as workshops provided by Timbiter, Shipitwise, Greenhouse CI and many more. A great added value that LEAP has in addition to having informative workshops and lectures is the networking aspect. If you want to work in any of the companies present at the event, approach the representative of the company and schmooze them into oblivion.

 

The venue for LEAP 2017 is MEKTORY, Raja 15, Tallinn. The ticket will cost you no more, no less than 4 euros. The tickets are limited, so get yours now at: http://bit.ly/JoinLEAP2017

In conclusion, there is still hope for you even if you don’t have experience in your chosen field yet. Just grab the bull by the horns, carpe that diem and let AIESEC help you kickstart your career!

#2 AIESECer’s Leadership Story – Grete

Grete, Vice President of Marketing and Innovation of Local Committee of Tallinn University of Technology

  Minu nimi on Grete. Ma olen 22aastane ja õpin Tallinna Tehnikaülikoolis majandust. Praegu olen ma AIESECis Tallinna Tehnikaülikooli kohalikus kommitees turunduse ja innovatsiooni asepresident ja rahvusvahelise tugirühma digitaalse turunduse meeskonnas.
  “Me juhime läbi eeskuju ja inspireerime juhtimist tegude ja tulemuste kaudu. Me võtame vastutust arendada juhtimispotentsiaali teistes. Minu arvates on tegemist väga julge väitega.” Ning olla osa sellisest kogukonnast, veeta aega inimestega, kes mõtlevad ja tegutsevad vastavalt sellele väitele, oli üks peamisi ja paljudest põhjustest, miks ma otustasin liituda AIESEC’iga.

  Või õigemini, kui teha nüüd uuesti algust. Mulle meeldib ütlus: näita mulle oma viite parimat sõpra ning ma näitan sulle sinu tulevikku. Usun, et inimesed, kellega ümbritseme end täna, kujunduvad ja vormivad seda inimest, kes me oleme viie, kümne või kahekümne aasta pärast. Selle lühikese aja jooksul, mil ma olen olnud osa AIESEC Eesti meeskonnast, olen näinud ja kogenud suurepäraseid juhtimisoksusi ja juhiomadusi: alates inspireerivatest vestlustest, pidevast julgustusest võtta vastu uusi väljakutseid lõpetades sellega, kuidas juhitakse meeskonda läbi keeruliste küsimuste ja olukordade põnevate lahendusteni. Nähes neid juhiomadusi oma meeskonnaliikmetes, ei jäta see mulle ruumi vabanduste jaoks, vaid sunnib mind olema nendega samal tasemel ning panustama võrdsel määral meeskonda ning AIESECi eesmärki laiemalt.

Loodan, et viie aasta pärast olen ma veelgi rohkem lahendustele suunatud kui täna, olen suuteline veel enamgi katist välja mõtlema ning inspireerima ja julgustama teisi enda ümber. Aga selleks, et jõuda nende suurte ja kohati isegi kaugete eesmärkideni, peame need suured eesmärgid tükeldama väikemateks eesmärkideks. Ning just seda ongi AIESEC mulle pakkunud. AIESEC on oluline osa minu teekonnast, et jõuda oma eesmärkideni, kasvada selliseks inimeseks, kes ma tahan olla 5, 10 või 20 aasta pärast.

Nüüd on sinulgi võimalus olla osa AIESECist ja arendada ennast! Ühine meiega: www.aiesec.ee/join-aiesec/

#2 AIESECer’s Leadership Story – Grete

 

Grete, Vice President of Marketing and Innovation
of Local Committee of Tallinn University of Technology

My name is Grete. I am 22 years old and studying Applied Economic BA At Tallinn University of Technology. Currently I am the Vice President of Marketing and Innovation of Local Committee of TUT and member on National Support Team of Digital Marketing.

“We lead by example and inspire leadership through actions and results. We take responsibility for developing the leadership potential of others.” I find this to be very daring statement. And a promise and perspective of such a kind of community is one of the main and many reasons why I decided to join AIESEC.

Well, let me start again- I love this saying: show me your five closest friends, and I will show you your future. I believe that the people we surround ourselves with today and in general on daily bases have a direct impact to mold and fold us into the people we will be in five, ten or twenty years’ time. During the short period of time I have been part of AIESEC in Estonia I have seen and experienced first-hand excellent leadership qualities: the inspiring conversations, the constant encouragement to be bold and take on new challenges, and I have seen how teams have been led through complicated questions and situations into exciting solutions. Witnessing these leadership qualities amongst my peers, leave no room for excuses, it pushes me to keep up with them and to contribute equally to the team, to AIESEC cause.

I hope that in five years time I will be more solution oriented than I am today, able to think more outside of the box, and inspire and empower others around me. But when reaching those big goals, we need to take steps already today and break the big and maybe even distant goals down into smaller steps. And this is what AIESEC has been for me. A part of the journey to reach my goals, to grow into a person I hope to be in 5, 10 and 20 years time.

Now you have the chance to be part of AIESEC and develop yourself as well.

Link to join us:www.aiesec.ee/join-aiesec/