AIESEC Tartus juhatus 16/17 – Teet

Teet, 20
Tartu Ülikool, saksa keel ja kirjandus
AIESEC Tartus, väljaminevad projektid

Teet

 1. Mis filmi pealkiri sobiks kirjeldama sinu elu?
  Arvan, et „Gone with the wind“ kirjeldab mind hästi. Olen teatud mõttes selline vaba ja vahest väga udu hing.
 2. Kelleks sa tahtsid väiksena saada?
  Olen suhteliselt kindel, et tahtsin kas presidendiks või kuningaks saada. Olin noorelt juba ambitsioonikas ning võimujanuline.
 3. Mida sa soovitaksid inimestele, kes on esimest korda juhipositsioonil?
  Fancy ametikoha nimetus on küll tore ja hea, aga peab arvestama, et sellega kaasneb ka suurem vastutus. Ei tasu kandideerida kõrgemale kohale kui ei olda valmis selle jaoks ka rohkem tööd tegema.
 4. Mis on sinu parim isikuomadus? Aga halvim?
  Mu parim isikuomadus on arvatavasti mu rõõmsameelne olek. Proovin kõike positiivse valguse all näha. Samuti olen avameelne suhtleja, kellele meeldib inimestega tegeleda.
  Halb minu juures võib olla vähene usk enda ideedesse. Kahtlen pidevalt oma oskustes ja mõtetes, mis takistavad mul oma täitpotentsiaali täitmist.
 5. Kui sa saaksid valitseda maailma, siis mida sa muudaksid esimesel päeval?
  Ma toetaks taastuvate energiaallikate kasutamist ning rohelise tehnoloogia arendamist. Inimeste vaheline läbisaamine on ka oluline, aga kui me keerame oma planeedi pekki, siis pole ka enam inimesi, kelle õiguste eest seista.

  fotobus__mg_2376-xl

 6. Milline on sinu unistuste töökoht?
  Filmi monteerija või režissöör. Olen pikemat aega juba videode tegemise ja töötlmisega tegelenud. Filmindus pakub võimaluse avaldada visuaalselt peas toimuvaid mõtteid, mis on minu arust ülilahe. Tegelikult kõik ametikohad, mis nõuavad mingisigust kunsti/disaini oskust, sobivad mulle.
 7. Kui sa saaksid valida endale ühe supervõime, siis mis see oleks?
  Ülipraktiline oleks võime elada uneta. Nagu boom! Kohe 7-12 tundi päevas rohkem, et tegeleda oma tööasjadega. Aga ennast tundes jääksin siiski vist ajahätta.
 8. Mis on esimene asi, mida sa vaatad/märkad vastassoo juures?
  Üldiselt märkan inimeste puhul esimesena nende peakuju – kas on ümar, ovaalne või pannkook.
 9. Mis värvi on sinu hambahari?
  Mul on 6 hambaharja. 2 rohelist kodus, 1 hall Tartus, 1 sinine Tallinnas ja 2 punast kotis.
 10. Kuidas sa veenaksid kedagi tegema midagi sellist, mida ta teha ei taha?
  Ma uuriks välja, mis on tema põhjendused, miks ta ei taha. Siis arutaksin temaga, kas see võiks talle kuidagi kasuks tulla ja tuua välja eelised ning miinused.

  11392803_806292322789816_5685675229128763164_n


Teet, 22

University of Tartu, German language and literature
AIESEC in Tartu, outgoing exchange

 1. Which movie’s headline suits the best to describe your life?
  I would say „Gone with the wind“ because I am a very freespirited but sometimes also really forgetfull.
 2. Who did you want to become when you were little?
  I am pretty sure that I wanted to become a king or president. You could say that I had big ambitions (and a lust for power)
 3. What would you recommend to a person who is a leader for the first time?
  A fancy job title is great, but you have to be ready to work for it. I wouldn’t recommen becoming a leader if you are not willing to take on the responibilities.
 4. What is your best characteristic? What is the worst?
  My best if my positivity. I have a pretty great outlook on life. Also I am really open and make friends really quickly.

  My worst quality is that I doubt myself too often. I don’t belive in my ideas, skills. It does not allow me to use 100% of my potential.
 5. If you could rule the world, what would be the first thing you want to change?
  I would develope green energy more, and give it more financial support. Solving problems between humans is also really important, but if we destroy our planet, then everybody will be screwed.
 6. What is your dream job?
  Working as a film director or a editor in post production. I have been doing some videos as a hobby. Basically ever job that is linked to art or disain suits me.
 7. If you could choose a superpower what would you choose?
  It would be so practical if I wouldn’t need to sleep. I mean boom 7-12 extra hours per day to do stuff. But knowing me I will still run out of time.
 8. What is the first thing you notice about the person from the opposite sex?
  In general the first thing I notice about people is their head shape (is it oval, round or a potato).
 9. What color is your toothbrush?
  Well I have 2 green ones at home, one grey in Tartu, one blue in Tallinn and 2 red ones in my backbag.
 10. How would you convince someone to do something one doesn’t want to do?
  I would try to find the reason why he/she does not want to do it. Then I would try to have a conversation and  bring out the pros and cons.

AIESEC Tartus juhatus 16/17 – Ina

Ina, 22
Tartu Ülikool, majandus
AIESEC Tartus, personalijuht

ina

 1. Mis filmi pealkiri sobiks kirjeldama sinu elu?
  Kuna suur osa elust on veel ees, siis ei tahaks ennustada. Seni aga “Finding Nemo”, kus tõlgendan Nemo’t kui mingit eesmärki, mis on ajas muutuv. Kusjuures otsing ise on mõnes mõttes põnevam, kui ta leidmine.
 2. Kelleks sa tahtsid väiksena saada?
  Balletitantsijaks, sest mulle lihtsalt meeldis mööda tuba ringi lennelda!
 3. Mida sa soovitaksid inimestele, kes on esimest korda juhipositsioonil?
  Õpi oma meeskonnaliikmeid tundma. Tea, mis on nende tugevused ja nõrkused, mis neile teha meeldib ja mida nad elult tahavad. Kui sa tunneid neid hästi, saad toetada nende arengut ja kasutada parimal viisil ära nende tugevusi.
 4. Mis on sinu parim isikuomadus? Aga halvim?
  Parim: Püüdlikkus selles mõttes, et ma tahan areneda ja saada paremaks endaks. Usun, et selleks tuleb oma mugavustsoonist välja astuda, proovida uusi asju ja teha vigu, et nendest õppida ja ennast taasavastada.
  Halvim: Ma muretsen liiga palju vähetähtsate asjade üle.
 5. Kui sa saaksid valitseda maailma, siis mida sa muudaksid esimesel päeval?
  Ma jagaksin kõigile piiramatus koguses empaatiat. Et oleks vähem vastandumist ja rohkem teineteise mõistmist, vähem ükskõiksust ja rohkem hoolivust.ina
 6. Milline on sinu unistuste töökoht?
  Tahaksin ka tulevikus töötada organisatsioonis, mille missiooniks on muuta maailma paremaks. Usun, et iga inimene saab maailma muuta, kuid koos inimestega, kellel on sarnased eesmärgid, tekib sünergia ja suudetakse rohkem. Tahan, et töö pakuks väljakutseid ning seltskond oleks inspireeriv ja toetav.
 7. Kui sa saaksid valida endale ühe supervõime, siis mis see oleks?
  Teleporteerumine, kuna armastan reisida! Et saaksin oma vaba aega kasutada uute kohtade avastamiseks, teiste kultuuride ja inimeste tundma õppimiseks.
 8. Mis on esimene asi, mida sa vaatad/märkad vastassoo juures?
  Vastassoost või mitte – inimeste puhul panen esialgu tähele aspekte, mis teevad ta eriliseks, individuaalseks.
 9. Mis värvi on sinu hambahari?
  Mis juhtub vannitoas, jäägu vannituppa.
 10. Kuidas sa veenaksid kedagi tegema midagi sellist, mida ta teha ei taha?
  Eeldusel, et see tegevus on inimesele kuidagi kasulik, uuriksin, mis on need põhjused, miks ta seda teha ei taha. Ma paneks teda neid põhjuseid ning võimalikke kasusid analüüsima eesmärgiga jõuda järelduseni, et sellest tegevusest on võimalik rohkem võita kui kaotada.12193891_1051644624891011_2114047026_o


Ina, 22

University of Tartu, economics
AIESEC in Tartu, talent management

 1. Which movie’s headline suits the best to describe your life?
  Since a big part of my life is still ahead, I’d prefer not to predict anything. But so far it’s like “Finding Nemo” where I interpret Nemo as a dynamic purpose whereas the journey itself can be considered more adventurous than actually finding it.
 2. Who did you want to become when you were little?
  A ballet dancer because I just loved to fly around the room!
 3. What would you recommend to a person who is a leader for the first time?
  Get to know your team members. Know their strengths and weaknesses, what they like to do and what they want out of life. By knowing them well, you can support their personal development and leverage their strengths.
 4. What is your best characteristic? What is the worst?
  Best: Aspiration in a sense that I want to develop and become a better version of myself. To achieve this I believe that it’s necessary to get out of my comfort zone, try new things, make mistakes, learn from them and rediscover myself.
  Worst: I worry too much over trivial matters.
 5. If you could rule the world, what would be the first thing you want to change?
  I would give everyone a limitless supply of empathy in order to reduce polarisation, foster mutual understanding, reduce ignorance and increase kindness.
 6. What is your dream job?
  I would like to work in an organisation with a mission to make the world a better place. I believe that everyone can change the world, but collaborating with others who share mutual goals will generate synergy and therefore the outcome is greater. I would expect the work to be challenging and the colleagues to be inspiring and supportive.
 7. If you could choose a superpower what would you choose?
  Teleportation because I love to travel! Then I could use my free time to discover new places,  get to know other cultures and people.
 8. What is the first thing you notice about the person from the opposite sex?
  Despite the gender, I firstly notice the aspects that make the person individual and special.
 9. What color is your toothbrush?
  What happens in the bathroom, stays in the bathroom.
 10. How would you convince someone to do something one doesn’t want to do?
  Assuming that it’s beneficial for the person I would find out what are the reasons for not wanting to do it.  I would make them analyse those reasons and possible benefits in order to reach the conclusion that there’s more to win than lose from the situation.

AIESEC Tartus juhatus 16/17 – Katharina

Katharina, 22
Tartu Ülikool, rahvusvahelised suhted
AIESEC Tartus, sotsiaalprojektid

Katharina

 1. Mis filmi pealkiri sobiks kirjeldama sinu elu?
  “The Pursuit of Happiness” või “It’s Complicated”. Tegelikult vist pole veel sellise pealkirjaga filmi olemas. Äkki ma ise teen kunagi dokfilmi.
 2. Kelleks sa tahtsid väiksena saada? 
  Alguses ma tahtsin saada printsessiks, siis arstiks, kokaks, juuksuriks ja lõpuks vist lihtsalt “rikkaks ärinaiseks”. Iga nädal puhusid uued tuuled.
 3. Mida sa soovitaksid inimestele, kes on esimest korda juhipositsioonil? 
  Ma soovitan kõik olulised otsused enda jaoks läbi kaaluda, panna kirja plussid ja miinused, mis ühe või teise otsusega kaasnevad. Kui tahad olla hea ja edukas juht, pead läbi saama ka oma tiimi liikmetega, sest need väärtuslikud inimesed aitavad jõuda püstitatud eesmärgini. Juhina on täiesti okei ka vigu teha, seda juhtub kõigil. Oluline on aga nendest õppida.
 4. Mis on sinu parim isikuomadus? Aga halvim? 
  Mu parim isikuomadus on järjekindlus, sest kui ma midagi väga tahan, siis ei anna ma alla enne, kui olen selle saavutanud. Väga halb olen ma endiselt aja planeerimises ja jään palju hiljaks. See vajab veel tööd.
 5. Kui sa saaksid valitseda maailma, siis mida sa muudaksid esimesel päeval? 
  On selline ütlus: “Me näeme asju nii, nagu meie oleme, mitte nii, nagu need on”. Ma alustaksin maailma muutmist sellest, et ajaksin kõik oma mugavusmullist välja ja paneksin inimesed nägema asju just sellisena, nagu need tegelikult on. Ma arvan, et see lahendaks nii mõnedki arusaamatused, mis viivad konfliktideni.

  Scan 1

 6. Milline on sinu unistuste töökoht? 
  Minu unistuste töökohas on mõnus õhkkond, avatud ja rõõmsameelsed töökaaslased, see oleks innovatiivse, kuid säästliku mõtteviisiga. Ma tahaksin, et saaksin teha väga mitmekülgset tööd, mis mulle meeldiks, kuid oleks samas ka väljakutsuv.
 7. Kui sa saaksid valida endale ühe supervõime, siis mis see oleks? 
  Ma ei teagi, see oleks päris raske otsus. Võibolla ma tahaks osata teleporteeruda ühest kohast teise, sest nii saaks jube palju aega kokku hoida, eriti Tartu-Tallinn-Tartu liinil. Aga samas mõtete lugemine tundub ka päris kasulik. See aitaks rohkem mõista inimeste motiive, millel põhinevad nende (vahel veidrad) otsused.
 8. Mis on esimene asi, mida sa vaatad/märkad vastassoo juures? 
  Ma pole kindel, aga ma arvan, et vaatan esimesena silmi ja siis naeratust.
 9. Mis värvi on sinu hambahari? 
  Mul on tegelikult neid päris mitu. Üks on roosa-valgega, siis on roosa-mustaga ja veel üks roosa. Roosa on alati mu lemmikvärv olnud.
 10. Kuidas sa veenaksid kedagi tegema midagi sellist, mida ta teha ei taha? 
  Üldiselt mulle ei meeldi inimestele midagi peale suruda, sest kõik otsustavad ise, mis on nende jaoks parim. Aga kui ma üritaksin kedagi veenda, siis rõhuksin ilmselt mugavustsoonist välja astumisele ja sellele, et elame ainult korra.

IMG_2167

Katharina, 22
University of Tartu, international relations
AIESEC in Tartu, social projects

 1. Which movie’s headline suits the best to describe your life?
  “The Pursuit of Happiness” or “It’s Complicated”. Actually I feel that there isn’t any movie that would describe my life. Maybe I will make my own documentary one day.
 2. Who did you want to become when you were little?
  At first I wanted to become a princess, then a doctor, a chef, a hairdresser and finally I just wanted to be a “rich businesswoman”. I changed my mind quite often.
 3. What would you recommend to a person who is a leader for the first time?
  To be a good leader I advise to scale all pros and cons before making decisions. If you want to be a good and successful leader, you have to get along with your team members because these valuable people will help you to receive your goals. As a leader, it is totally okay to make mistakes, we all make them. What is important is to learn from them.
 4. What is your best characteristic? What is the worst?
  My best characteristic is persistence because if I really want something, I won’t give up before I get it. I’m still pretty bad at time planning and I’m late to meetings a lot. Still working on that!
 5. If you could rule the world, what would be the first thing you want to change?
  There is a saying that “We see things as we are not as they are”. I would start changing the world by making people come out of their little comfort bubbles and make them see things as they really are. I think this could solve many misunderstandings that lead to conflicts.
 6. What is your dream job?
  In my dream job, there is a comfortable atmosphere, open-minded and happy co-workers. It would be innovative but at the same time sustainable. I would like to do a work that I love but what also challenges..
 7. If you could choose a superpower what would you choose?
  I’m not sure, it would be a tough choice. Maybe I would like to be able to teleport myself from one place to another because this helps to save a lot of time, especially on Tartu-Tallinn-Tartu route. But at the same time, mind reading is also useful. That might help to understand peoples’ motives behind (those sometimes) weird decisions.
 8. What is the first thing you notice about the person from the opposite sex?
   I’m not sure but I think I see the eyes first and then comes the smile.
 9. What color is your toothbrush?
   I actually have quite many toothbrushes. One is with pink and white, another one is with pink and black and then there is another pink one. Pink has always been my favorite color.
 10. How would you convince someone to do something one doesn’t want to do?
  Generally I don’t like to push people to make things they don’t want to do because everyone has a right to decide what’s best for them. But if I would try to convince someone then I would weigh on coming out of the comfort zone and the idea of living only once.