AIESEC Tartus juhatus 16/17 – Anna

Anna, 22
Tartu Ülikool, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
AIESEC Tartus, president

Anna2

 1. Mis filmi pealkiri sobiks kirjeldama sinu elu?
  Animafilm “Brave”, kuigi ma pole seda ise näinud. Paljud sündmused, mis on mind elus oluliselt kujundanud, on toimunud just tänu sellele, et olen võtnud julguse kokku ja astunud selle elumuutva sammu.
 2. Kelleks sa tahtsid väiksena saada? 
  Mina olen üks nendest vähestest, kellel väga selliseid unistusi polnud. Mäletan, et umbes 10-aastaselt nägin telekast Lizzie McGuire’i filmi ja sealt tekkis tahtmine hakata lauljaks. Aga sinnapaika see jäi ka.
 3. Mida sa soovitaksid inimestele, kes on esimest korda juhipositsioonil? 
  Kindlasti soovitaksin kuulata teisi ja olla avatud mõtteviisiga – kõik uus ei pruugi alati olla halb. Samuti soovitaks olla julge ning võtta vastutust. Kõige olulisemaks pean ka tahet ennast arendada – juhipositsioon annab selleks tohutult hea võimaluse!
 4. Mis on sinu parim isikuomadus? Aga halvim? 
  Minu parim isikuomadus on see, et ma julgen võtta vastutust. Minu halvim isikuomadus on see, et ma võin vahepeal vägagi laisk olla ja venitada asjadega nii kaua kui võimalik. Samas on stressiolukorras ja pealesuruv aeg parimad motivaatorid, miks asjad kiirelt ära teha.
 5. Kui sa saaksid valitseda maailma, siis mida sa muudaksid esimesel päeval? 
  Ma tahaksin, et mehed ja naised oleksid võrdsed. Eriti mis puudutab rahateenimist. (SDG #10)

  AIESEC Tartu_Anna2

 6. Milline on sinu unistuste töökoht? 
  Minu unistuste töökoht on selline, kus ma saan inimestega suhelda, ent samas tahaks ka vahepeal omaette mingit paberimajandust teha. See võiks olla põnev, mis oleks heaks põhjuseks hommikul üles ärgata. Kindlasti see ei tohiks olla ametikoht, mida täidan lihtsalt sellepärast, et raha saada.
 7. Kui sa saaksid valida endale ühe supervõime, siis mis see oleks? 
  Ma arvan, et ma tahaksin olla nagu Flash – superkangelane, kes jookseb väga kiiresti ja loeb tuhandeleheküljelise raamatu ära paari sekundiga. Sellise võime abil saaksin ma rohkem maailma näha näiteks 🙂 Või lugeda kiiremini raamatuid (deep inside mulle väga meeldib raamatute lugemine, aga mul lihtsalt pole aega selle jaoks).
 8. Mis on esimene asi, mida sa vaatad/märkad vastassoo juures? 
  Välimuse juures – silmad. Kui me alustame vestlust, ma loodan selle inimesega n-ö ära klikkida ning loodan, et meil on igavesti kestvad, sügavasisulised ja tähendusrikkad vestlused.
 9. Mis värvi on sinu hambahari? 
  Hetkel on see sinine/valge. Varsti ostan uue.
 10. Kuidas sa veenaksid kedagi tegema midagi sellist, mida ta teha ei taha? 
  Kui on olemas mingisugune kasutegur, siis ma rõhuks sellele.

  AIESEC Tartu_Anna3
  Anna, 22
  University of Tartu, social work and social policy
  AIESEC in Tartu, local committee president

 1. Which movie’s headline suits the best to describe your life?
  Cartoon “Brave”, although I haven’t seen it. A lot of things that have happened to me are mainly because I have taken myself together and stepped that brave and lifechanging step. 
 2. Who did you want to become when you were little?
  I’m one of those few people who didn’t have these kind of dreams. I remember when I was around 10 years old and I saw “Lizzie McGuire the Movie” on TV and then I decided to become a singer. There the thoughts are.
 3. What would you recommend to a person who is a leader for the first time?
  I’d definitely recommend to listen to others and be open-minded – not everything, that’s new, might be bad. I’d also suggest to be brave and take responsibility. For me the most important thing is the willingness to self-develop – leadership position gives a lot of opportunities for it!
 4. What is your best characteristic? What is the worst?
  My best characteristic is that I take responsibility quite easily. My worst characteristic is that sometimes I can get very lazy and I’m procrastinating as long as possible. On the other hand, doing things in stress situations and close deadlines are really good motivators to complete tasks quickly. 
 5. If you could rule the world, what would be the first thing you want to change?
  I’d like men and women to be equal, especially when it concerns salaries. (SDG #10)
 6. What is your dream job?
  My dream job is something where I could communicate with people, but on the other hand I’d like to work alone with the paperwork. It should be exciting enough to be a good reason to wake up in the morning. It definitely shouldn’t be a position which I’m taking just to get some money.
 7. If you could choose a superpower what would you choose?
  I think I’d like to be the Flash – a comic book super hero, who runs very fast and reads a thousand-page book within seconds. With this ability I could see the world even more 🙂 Or read books faster (because deep inside I really like to read books, but I just don’t have time for this).
 8. What is the first thing you notice about the person from the opposite sex?
  From appearance – eyes. When we start to communicate, I hope to “click” with the other person and have neverending, deep and meaningful conversations.
 9. What color is your toothbrush?
  Right now it’s blue and white. But soon I’ll buy a new one. 
 10. How would you convince someone to do something one doesn’t want to do?
  If that someone has some kind of benefit from it, I’d focus on that.

AIESEC Tartus juhatus 16/17 – Laura

Laura, 21
Tartu Ülikool, kommunikatsioon
AIESEC Tartus, ülikooli suhted ja finants

Laura2

 1. Mis filmi pealkiri sobiks kirjeldama sinu elu?
  „Into the Wild“ on tore sõnadekombinatsioon. Tunnen, et olen terve elu harjunud olema looduse lähedal ning suures linnas liiga kaua viibimine mõjub mu jaoks muserdavalt.
 2. Kelleks sa tahtsid väiksena saada? 
  Tantsijaks, kuid see polnud reaalne, sest ma pole kordagi elus tegelenud tantsimisega, kui välja arvata kooli kehalise tunnid, peod ja kodus peegli ees.
 3. Mida sa soovitaksid inimestele, kes on esimest korda juhipositsioonil? 
  Ära eelda mitte kunagi mitte midagi. Samas, ole selline juht nagu sina endale tahaksid – kuula, anna nõu, edasta infot aegsasti ja selgelt, ole kui sõber ja kiida. Kõik teevad vigu, seega ära karda neid ka ise teha ning andesta teistele nende vead.
 4. Mis on sinu parim isikuomadus? Aga halvim? 
  Pean enda parimaks isikuomaduseks seda, et olen kohusetundlik – teen asjad alati lõpuni ja annan parima. Halvimaks võib nimetada liigse introvertsuse, mis sageli võib olla takistuseks uute suhete loomisel.
 5. Kui sa saaksid valitseda maailma, siis mida sa muudaksid esimesel päeval? 
  Ma muudaksin inimeste suhtumist teistesse. Tahan, et kõik mõistaks, et inimesed on tegelikult suures osas täpselt samasugused, olenemata nende rahvusest, soost, nahavärvist, religioonist ja seksuaalsusest. Nii jääks palju halba tegemata.

  Triinu lõpetamine

 6. Milline on sinu unistuste töökoht? 
  Ma ei tahaks enda unistuste töökohale silti külge panna. See võiks koosneda suhtekorraldusest, turundusest ja ürituste korraldamisest, aga samal ajal on AIESECis tegutsemine tekitanud tahtmise teha kõike seda ka mingil heal eesmärgil. Näiteks on minu jaoks väga oluline vastutustundlik tarbimine ja tootmine – äkki midagi sellest valdkonnast.
 7. Kui sa saaksid valida endale ühe supervõime, siis mis see oleks? 
  Kuna olin hetkeks väga mõttevaene, siis Google muidugi aitas ja tundub, et ingliskeelne omadus omnilingualism oleks midagi meeltmööda. See tähendab seda, et ma suudan õppida, rääkida ja mõista ükskõik, mis keelt automaatselt.
 8. Mis on esimene asi, mida sa vaatad/märkad vastassoo juures? 
  Tunnistan täiesti ausalt, ei ma ei suuda sellele küsimusele vastust anda. Küll aga meeldib mulle, kui inimesega tekib selline klapp, et jutt ei saa otsa või kui saabki, siis pole vaikus piinlik.
 9. Mis värvi on sinu hambahari? 
  Mul tegelikult on juhtunud nii, et mul on korraga kasutuses kolm hambaharja – must/roosa, must/roheline ja roheline/hall.
 10. Kuidas sa veenaksid kedagi tegema midagi sellist, mida ta teha ei taha? 
  Mida kiiremini sa selle ära teed, seda lihtsamaks muutub. Kaotada pole midagi. Kindlasti võib aga igast olukorrast leida midagi, millest õppida.

  witch

  Laura, 21
  University of Tartu, communications
  AIESEC in Tartu, university relations and finance
 1. Which movie’s headline suits the best to describe your life?
  “Into the Wild” is a great combination of words. I feel that I have always been used to be surrounded by nature and staying in a big city for a long time makes me frustrated.
 2. Who did you want to become when you were little?
  A dancer, but this wasn’t a realistic because I have never danced, except for PE classes, parties and at home in front of a mirror.
 3. What would you recommend to a person who is a leader for the first time?
  Don’t expect anything from anyone. But at the same time, be a leader you want to have yourself – listen, give advice, share information on time and clearly, be a friend and praise. Everyone makes mistakes so don’t be afraid of them and forgive other’s mistakes as well.
 4. What is your best characteristic? What is the worst?
  I think that my best characteristic is conscientiousness – I always finish things and do my best. The worst one is that I am too much of an introvert and it makes difficult to establish new relationships.
 5. If you could rule the world, what would be the first thing you want to change?
  I would change people’s attitude towards others. I want that everyone would understand that people are actually the same, regardless of their nationality, gender, skin color, religion and sexuality. It would help to reduce harm.
 6. What is your dream job?
  I don’t want to label my dream job. It would consist of public relations, marketing and organizing events but at the same time, AIESEC has given me a feeling that I would like to do it because of some good cause. For example responsible consumption and production is really important for me – maybe something related to that.
 7. If you could choose a superpower what would you choose?
  Since I had zero ideas I used Google from where I found a super power omnilingualism. It means that I could learn, speak and understand different languages instantly.
 8. What is the first thing you notice about the person from the opposite sex?
  I admit that I can’t find an answer to this question. But I like people with who I can talk about everything and when we don’t anything to talk about, the silence isn’t awkward.
 9. What color is your toothbrush?
  I actually have three toothbrushes – black/pink, black/green and green/gray.
 10. How would you convince someone to do something one doesn’t want to do?
  It would be easier when you do it as fast as you can. There is nothing to lose. You can always find something to learn from a situation.